از اردوگاه اصلاح طلبان در کرمان چه خبر؟

به گزارش مرجع مقالات، سخنگوی شورای اصلاح طلبان استان کرمان با تاکید برآنکه تصمیم گیرندگان اصلی باید زمینه های عملی یک رقابت را به وجود بیاورند، گفت: اصلاح طلبان به سهم خود کوشش می نمایند و از مردم به خاطر کاستی هایی که داشتیم پوزش می طلبیم و صمیمانه تقاضا می کنیم که در انتخابات مشارکت خوبی داشته باشند.

از اردوگاه اصلاح طلبان در کرمان چه خبر؟

محمد میرزایی در گفت وگو با خبرنگار مرجع مقالات، در رابطه با انتخابات مجلس شورای اسلامی در ابتدا از مشارکت مردم در انتخابات سخن به میان آورد و گفت: مشارکت مردم در همه نظام های مردم سالاری معین نماینده و عاملی است که می تواند پشتوانه امنیت ملی، دولت و سایر دستگاه های اجرایی باشد.

انتظارات از مجموعه دولت و مجلس، آنچنان که باید برآورده نشده است

وی ادامه داد: علی رغم مسائل زیادی که در کشور وجود دارد امیدواریم مردم مشارکت خوبی در انتخابات پیش رو داشته باشند، گرچه براین باوریم که تصمیم گیرندگان اصلی نظام باید به این موضوع عنایت داشته باشند که مردم مقداری دچار سرخوردگی شده اند و انتظاراتی که از مجموعه دولت و مجلس داشتند آنچنان که باید برآورده نشده است.

سخنگوی شورای اصلاح طلبان استان کرمان اضافه نمود: انتظار می رود که به اصول اولیه مشارکت بالا که رقابت و خصوصا رقابت عادلانه است، توجه بیشتری گردد و ما نیز انتظار داریم اولیاء امور خصوصا دستگاه های نظارتی به این واقعیت که در وضعیت فعلی کشور که دچار هجمه شدید مالی هستیم و مسائل شدید مالی داریم و عامه مردم تحت فشار هستند، توجه بیشتری نمایند لذا اقدامات عملی در ایجاد یک رقابت عادلانه و پرشور به صحنه آوردن مردم یاری کند.

از مردم به خاطر کاستی هایی که داشتیم پوزش می طلبیم

وی با تاکید برآنکه تصمیم گیرندگان اصلی باید زمینه های عملی یک رقابت را به وجود بیاورند، اضافه نمود: اصلاح طلبان به سهم خود کوشش می نمایند و از مردم به خاطر کاستی هایی که داشتیم پوزش می طلبیم و صمیمانه تقاضا می کنیم که در انتخابات مشارکت خوبی داشته باشند.

میرزایی، اصلاح طلب و اصول گرا را دو گرایش عمومی و کلی در ایران دانست و بیان نمود: عامه مردم احتیاج دارند که انتظاراتشان در زمینه یک رقابت جدی برآورده گردد و این می طلبد که سعه صدر بیشتری دستگاه های نظارتی و تصمیم گیر در کشور داشته باشند و ما نیز به سهم خودمان کوشش می کنیم که مشارکت بالایی در انتخابات داشته باشیم.

اقدامات اصلاح طلبان برای انتخابات مجلس

وی از اقدامات اصلاح طلبان و میزان آمادگیشان برای حضور در انتخابات مجلس، سخن به میان آورد و اظهار کرد: شوراهای اصلاح طلبان در استان و شهرستان ها تشکیل شده است و اکنون در حال برنامه ریزی های بعدی هستیم ضمن آنکه برتهذب و انسجام سیاسی بیشتر اصرار داریم.

مسئول کارگروه هماهنگی شهرستان های شورای هماهنگی اصلاحات اضافه نمود: به همین دلیل سعی کردیم که شوراهایی که مقرر است امور انتخابات را پیگیری نمایند با شرکت احزاب و منتخبینی از افراد با سابقه در اصلاحات تشکیل شده ضمن آنکه کارگروه هایی همچون کارگروه امور استان ها، کارگروه تدوین راهبردها و برنامه ریزی، کارگروه ارزیابی و پایش و کارگروه ارتباطات و رسانه همه فعال هستند تا بتوانیم انتخابات مناسبی داشته باشیم.

وحدت اصلاح طلبان از اصول گرایان بیشتر است

وی در پاسخ به این سوال که آیا تصور نمی کنید از رقیب (طیف اصولگرایان) عقب هستید؟ بیان نمود: خیر. ما انسجام تشکیلاتیمان از رقیب بیشتر و رقیب با اتکا به قوای انتصابی به نظر می آید که تصور می نمایند که آراء به نفع آنهاست در نتیجه رقابت درون گروهی بین آنها زیاد شده و وحدتی که در بین اصلاح طلبان وجود دارد، در اصول گرایان نیست و به همین دلیل تصور می کنیم چنانچه زمینه مشارکت در کشور بوجود بیاید و یک رقابت عادلانه در کشور شکل بگیرد، وضعیت اصلاح طلبان بهتر از اصول گرایان باشد.

میرزایی در پاسخ به این سوال که پیش بینی شما آیا این است که اکثر کرسی های مجلس را همانند شوراهای شهرها و مجلس فعلی اصلاح طلبان تصاحب خواهند کرد؟ گفت: اگر مشارکت در انتخابات بالا باشد، چنین انتظاری داریم.

وی ادامه داد: در بسیاری از مراکز استان ها اکثریت اعضای شورای شهرها را اصلاح طلبان تشکیل می دهند و آنها در حد خودشان کوشش کردند گرچه مسائلی وجود دارد و آنگونه که انتظار می رفت کار نشده ولی نسبت به شوراهای قبلی وضع بهتر است.

همه تصمیمات مجلس شورای اسلامی فعلی متوجه اصلاح طلبان نیست

سخنگوی شورای اصلاح طلبان استان کرمان اضافه نمود: در مجلس شورای اسلامی سه فراکسیون است و اصلاح طلبان فراکسیون قوی دارند منتهی اکثریت کرسی های مجلس در اختیار ندارند و معین نمایند نیستند. شما در انتخابات ریاست مجلس و هیات رئیسه این موضوع را مشاهده نموده اید لذا مجلس فعلی یک مجلس یک دست اصلاح طلب نیست و یک فراکسیون اصلاح طلبی در مجلس است که تا کنون به وظایف خود عمل نموده است گرچه کاستی هایی داشته اما در مجموع ما همه چیز را در گرو مشارکت بالای مردم می دانیم.

وی بیان کرد: اصلاح طلبان در مجلس دارای فراکسیون بسیار قوی هستند اما اکثریت کرسی ها را در دست ندارند که مسئولیت کلی مجلس را متوجه اصلاح طلبان بدانیم گرچه بعضی کاستی ها را می پذیریم اما مسئولیت آن عمومی است و این واقعیت را بپذیریم که مجلس سه فراکسیون دارد.

مسئول کارگروه هماهنگی شهرستان های شورای هماهنگی اصلاحات در رابطه با وضعیت اصلاح طلبان در شهرستان ها بیان نمود: کارگروه ها در شهرستان ها تشکیل یا در حال تشکیل هستند و به دنبال فعال نمودن این کارگروه ها در شهرستان ها هستیم. در دوره قبل تعدادی نماینده در شهرستان ها معرفی نموده بودیم که در حال حاضر عملکرد آنها توسط کمیته ارزیابی و پایش در حال آنالیز است و پس از این آنالیز ها تصمیم گیری برای آنکه از کدام نمایندگان حمایت کنیم، را خواهیم داشت.

وی در پاسخ به این سوال که آیا نمایندگان فعلی اصلاح طلب استان در مجلس شورای اسلامی در لیست جدید قرار دارند یا خیر؟ اظهار کرد: هنوز دقیق معین نیست اما قطعا بعضی از آنها در لیست ما خواهند بود اما جواب قطعی پس از آنالیز کمیته ارزیابی اعلام خواهیم کرد.

واکنش اصلاح طلبان در زمان رد صلاحیت نامزدهایشان توسط شورای نگهبان چه خواهد بود؟

سخنگوی شورای اصلاح طلبان استان کرمان در پاسخ به این سوال که اگر بعضی از نامزدهای مورد نظرتان از فیلتر شورای نگهبان رد نشوند، چه می کنید؟ بیان نمود: این مشکل وجود دارد اما انتظار داریم که شورای نگهبان با قوانین شفاف تری عمل کند و زودتر اقدام کند اما به طور معمول کوشش می کنیم افرادی کاندید کنیم که هیچ مشکل قانونی نداشته باشند.

وی خطاب به شورای نگهبان گفت: انتظار داریم به خاطر مسایل امنیت ملی و انسجام بیشتری که کشور برای مقابله با تحریم ها و دشمنی های رو در رویی که به ما و اقتصادمان روا داشته می گردد، احتیاج دارد، وضعیت بهتر باشد.

میرزایی خطاب به اصلاح طلبان گفت: علی رغم گلایه هایی که از سیستم اجرایی و قضایی کشور داشته باشید اما به هر حال روش مردم سالاری را انتخاب کردیم و باید با پشتکار پیش برویم. ما ثابت کردیم در انتخابات هشتم علی رغم آنکه وضعیت ما خوب نبود مجریان و ناظران همه از یک جناح بودند اما ما توانستیم در استان کرمان با اتحادی که بین اصلاح طلبان بوجود آمده بود، مردم را با خودمان کنیم و نتیجه انتخابات دوره هشتم به نفع اصلاح طلبان شد و فکر نمی کنم وضعیت کنونی بدتر از آن موقع باشد، گرچه مردم متوقع و دلخوری هایی دارند که حق با آنهاست ولی می توانیم با کوشش انسجام بیشتری داشته باشیم.

اصلاح طلبی؛ گرایش اکثر مردم کرمان

وی در پاسخ به این سوال که به نظر شما گرایش مردم کرمان بیشتر اصلاح طلبی است یا اصول گرا؟ اعلام نمود: اگر مشارکت بالا باشد اصلاح طلبی. مردم کرمان همیشه نشان داده اند که اگر زمینه رقابت عادلانه بوجود آید، اصلاح طلبان برنده خواهند شد.

به گزارش مرجع مقالات، یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و نخستین میان دوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری، با تائید شورای نگهبان دوم اسفند امسال برگزار خواهد شد.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 21 آبان 1398 بروزرسانی: 5 مهر 1399 گردآورنده: atusocialscience.ir شناسه مطلب: 401

به "از اردوگاه اصلاح طلبان در کرمان چه خبر؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "از اردوگاه اصلاح طلبان در کرمان چه خبر؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید