واکنش سیستم ایمنی بدن در برابر کووید-19 چگونه است؟

به گزارش مرجع مقالات، پژوهشگران سراسر دنیا سعی دارند تا با آنالیز های گوناگون، نحوه واکنش سیستم ایمنی بدن را نسبت به عفونت ناشی از کووید-19 و همین طور واکسن ها نشان دهند.

واکنش سیستم ایمنی بدن در برابر کووید-19 چگونه است؟

به گزارش خبرنگاران به نقل از ایسنا، سیستم ایمنی بدن، چندین بخش دارد که نخستین بخش آن، سلول های ایمنی را در بر می گیرد که بدن را در خصوص سلول های آلوده مطلع می نماید. این واکنش، به فعال شدن آنچه با عنوان سیستم ایمنی تطبیقی (Adaptive immune system) شناخته می گردد، می انجامد که برای ایمنی آینده بدن مهم است.

پروفسور دنی آلتمن(Danny Altmann)، متخصص ایمنی شناسی بیماری های عفونی کالج سلطنتی لندن(Imperial College London) گفت: سیستم ایمنی تطبیقی، حافظه ویژه مورد نظر را دارد و این همان ویژگی

است که در واکسن ها از آن استفاده می گردد.

سیستم ایمنی تطبیقی، دو نوع گلبول سفید اصلی را شامل می گردد که لنفوسیت (Lymphocytes) نام دارند. سلول های B، پروتئین های پادتن را فراوری می نمایند که می توانند به ویروس بچسبند تا از ورود آن به سلول ها پیشگیری نمایند.

سلول های T، سلول های آلوده به ویروس را از بین می برند و پروتئین های موسوم به سیتوکین (Cytokine) را می سازند. سیتوکین ها، به سلول های B یاری می نمایند تا به سلول هایی با عمر طولانی تر تبدیل شوند که پادتن های بهتری را فراوری می نمایند و همین طور به سلول های موسوم به سلول های B خاطره(Memory B cells) تبدیل شوند که در صورت قرار دریافت مجدد بدن در معرض ویروس، پادتن های ویژه ای را از بین می برند.

آلتمن ادامه داد: معمولا ایمنی سلول T، ایمنی سلول B و پادتن های حاصل از آنها، در پیروزی بر ویروس، دست به دست یکدیگر می دهند.

در هر حال، آنالیز ها نشان داده اند در حالی که بسیاری از افراد مبتلا به کووید-19 هم سلول T و هم پادتن ویروس را دارند، به نظر می رسد که بعضی دیگر فقط یکی از آنها را دارا هستند. آلتمن گفت: دانستن این موضوع، بسیار سخت است.

همه واکنش های ایمنی بدن، مفید نیستند. پژوهش های اخیر نشان داده اند که پادتن ها ممکن است در بروز بیماری هایی مانند کووید-19 که نشانه های آنها برای هفته ها یا ماه ها باقی می ماند، نقش داشته باشند.

پس از عفونت، سطح پادتن کاهش می یابد؛ در حالی که سلول های B و T تمایل دارند مدت بیشتری باقی بمانند.

پژوهشی که در ماه ژوئیه منتشر شد، نشان می دهد که سطح پادتن های کووید-19 طی یک دوره سه ماهه کاهش می یابند و در بعضی موارد، غیرقابل تشخیص هستند. همچنین این پژوهش نشان داده است که سرعت و مقیاس این کاهش می تواند بین زنان و مردان، متفاوت باشد. به نظر می رسد که سطح پادتن های فراوری شده و مدت زمان باقی ماندن آنها، با شدت بیماری در ارتباط باشد.

با وجود این، پژوهش های دیگر نشان داده اند که پادتن های کووید-19 تنها طی یک دوره شش ماهه پس از عفونت، کاهش کمی دارند. همین پژوهش نشان داد که سطح سلول T طی سه تا پنج ماه به نصف می رسد اما پس از شش ماه تغییری نمی نماید و سلول های B خاطره افزایش می یابند.

از آنجا که کووید-19 یک بیماری جدید است، برای تشخیص هر یک از عناصر مربوط به آن باید زمان بیشتری سپری گردد اما دبورا والترز(Deborah Dunn Walters)، استاد ایمنی شناسی دانشگاه ساری(University of Surrey) انگلستان نسبت به این موضوع خوش بین است. وی در این باره گفت: واقعیت این است که این سلول ها وجود دارند و به نظر نمی رسد که به سرعت از بین بروند؛ بلکه ما انتظار داریم که بعدا آنها را ببینیم.

این موضوع برای ایمنی چه معنایی دارد؟

پژوهشی که اخیرا اجرا شده است، نشان می دهد هنگامی که شیوع کووید-19 در ماه اوت در یک کشتی

ماهی گیری رخ داد، هیچ کدام از خدمه آن که پادتن خنثی نماینده ویروس را در بدن داشتند، آلوده نشدند. آلتمن گفت: شرط می بندم که اگر پادتن خنثی نماینده ویروس را در بدن داشته باشید، محافظت خواهید شد.

بعضی از پژوهش ها نشان داده اند که انواع دیگر کروناویروس از جمله گروهی که به سرماخوردگی های متداول منجر می شوند، فراوری سلول های B خاطره را مختل می نمایند. این بدان معناست که حتی اگر این سلول ها وجود داشته باشند، اثر آنها کمتر از حد انتظار است.

آلتمن اضافه نمود: مقالات بسیار خوبی وجود دارند که نشان می دهند دلیل این موضوع این است که کروناویروس، ویروسی هوشمند است که هر زمستان خود را نشان می دهد و حافظه یاریی به مقابله با آن نخواهد کرد.

همچنین، سوالاتی در خصوص واکنش سلول های T و این که آیا سلول های T به تنهایی برای محافظت کافی هستند یا خیر، باقی می ماند. با وجود این، پژوهشی که هنوز مورد آنالیز قرار نگرفته است، نشان می دهد که احتمال ابتلا به کووید-19 در افرادی که سلول های T بیشتری دارند، کمتر است. بیش از نیمی از این افراد نیز دارای پادتن هایی هستند که با ویروس مقابله می نمایند.

پروفسور وندی بارکلی(Wendy Barclay)، رئیس بخش ویروس شناسی کالج سلطنتی لندن گفت: این حقیقت که افراد به صورت منظم طی زندگی خود، به کروناویروس های فصلی مبتلا می شوند، نشان می دهد که ایمنی بدن خواه به واسطه پادتن خواه بدون آن و یا به واسطه سلول T، ممکن است بلندمدت نباشد.

به نظر نمی رسد که این موضوع با گزارش های رو به افزایش در خصوص عفونت مجدد پشتیبانی می گردد. سباستین جانستون(Sebastian Johnston)، استاد کالج سلطنتی لندن گفت: اگر عفونت دوباره رخ بدهد، محتمل است که شدت آن نسبت به بار اول، کمتر باشد و یا حتی بدون نشانه باشد؛ اگرچه همواره این طور نیست.

دان والترز گفت: شاید شما از بیماری در امان باشید اما هنوز می توانید ویروس را منتقل کنید. حتی اگر مصونیت از بیماری در یک نفر بین دو تا سه سال باقی بماند، به این معنا نیست که در شخص دیگری هم به همین اندازه ادامه می یابد. ممکن است یک نفر، سطح متفاوتی از واکنش سلولی را نسبت به شخص دیگر داشته باشد.

در پژوهش مربوط به سلول T که پیشتر ذکر شد، به نظر می رسد 45 درصد از شرکت نمایندگان که سطح بالایی از سلول های T را دارند، در برابر کووید-19 محافظت می شوند اما پادتن مقابله نماینده با ویروس را ندارند. این موضوع، احتمالات بسیاری را پدید می آورد. یکی از احتمالات این است که این گروه از شرکت نمایندگان، سلول های تی محافظ را در خود دارند که با قرار دریافت در معرض کروناویروس فراوری شده اند. این پدیده، با عنوان واکنش متقابل محافظ شناخته می گردد.

آلتمن گفت: سایر پژوهش ها نشان داده اند که 30 تا 40 درصد از نمونه های خون گردآوری شده پیش از همه گیری کووید-19، واکنش سلول های T را به واسطه همین واکنش متقابل محافظ نشان می دهند اما این لزوما بدان معنا نیست که سلول های T، قدرت محافظتی زیادی را در برابر کووید-19 نشان می دهند.

جانستون گفت: ممکن است که محافظت ایجاد شده توسط انواع دیگر کروناویروس، بتواند به شرح دادن دلیل بی علامت بودن بسیاری از عفونت های ناشی از کووید-19 یاری کند.

محافظت حاصل از واکسیناسیون

خبر خوب این است که واکسن های مدرنا، فایزر و آکسفورد همگی واکنش ایمنی فراوری می نمایند و محافظت در برابر کووید-19 را فراهم می آورند. علاوه بر این، در حالی که آنفلوانزای فصلی به خاطر جهش سریع، هر سال به واکسن متفاوتی احتیاج دارد، نشانه های کمی از این ویژگی در کووید-19 به چشم می خورد.

آلتمن گفت: بعید است رشته جدید کووید-19 که در انگلستان کشف شده است، مسئله ای برای واکسیناسیون ایجاد کند. پادتن های خنثی نماینده حاصل از واکسن، به بخش های متفاوتی از پروتئین خوشه ای که به ورود ویروس به سلول یاری می نماید، متصل می شوند. پیش بینی ما این است که این جهش در ویروس، تغییر کمی را در پروتئین خوشه ای ایجاد کند.

در هر حال، هنوز معین نیست که محافظت حاصل از واکسیناسیون تا چه زمانی طول می کشد و یا اینکه آیا واکسن ها از عفونت و انتقال بیماری پیشگیری می نمایند یا خیر. جانستون گفت: این واکسن ها بهتر از ایمنی طبیعی عمل می نمایند اما تا زمانی که آنالیز ها را برای مدت بیشتری انجام ندهیم، نمی توانیم اطلاعات کافی را در این مورد به دست بیاوریم.

دان والترز گفت: اکنون مهم است که روی جنبه های متفاوت ارتباط واکنش ایمنی با محافظت از بدن کار کنیم و این که چگونه آنها را بهتر مورد آنالیز قرار دهیم؛ به طوری که امکان ارزیابی بهتر سطح ایمنی در افراد و مشخص تعداد دفعات واکسیناسیون فراهم گردد. این حوزه ای از پژوهش های پیش رو به شمار می رود.

منبع: جام جم آنلاین
انتشار: 7 بهمن 1399 بروزرسانی: 7 بهمن 1399 گردآورنده: atusocialscience.ir شناسه مطلب: 1383

به "واکنش سیستم ایمنی بدن در برابر کووید-19 چگونه است؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "واکنش سیستم ایمنی بدن در برابر کووید-19 چگونه است؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید